contact  

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Adriaan Roland Holstschool
Loudelsweg 38
1861 TG Bergen NH

Postbus 222
1860 AE Bergen NH

T: 072 - 589 72 19
(08:00 tot 15:00 uur)
T: 072 - 589 62 19
(Voicemail ziekmeldingen)

F: 072 - 589 40 76
E: receptie@arh.nl

www.arh.nl

KvK: 34130234

Inschrijven

De aanmeldingsweek duurt voor de regio Noord-Kennemerland een week en dat is de week van 12 -17 maart 2017. In die week kunt u uw kind aanmelden.

Download hier het aanmeldformulier.

Het aantal aanmeldingen neemt de afgelopen jaren gelukkig toe. We kunnen ons verheugen in een groeiende belangstelling. Meer ouders en leerlingen weten ons te vinden. Helaas kunnen we niet onbeperkt groeien. We hebben niet genoeg lokalen en we willen alle leerlingen nog kennen. Hierom is het maximum aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen 168 leerlingen, zes klassen. Hierom hebben we voorrangsregels en een loting ingesteld indien het aantal aanmeldingen boven de 168 uit komt:

1. Leerlingen die afkomstig zijn van een vrijeschool hebben voorrang.
2. Broertjes en zusjes van ingeschreven leerlingen hebben voorrang.
3. Kinderen van werknemers van de school.

We starten de volgende klassen:

twee vmbo klassen                       
twee vmbo-t/havo klassen(deze worden na twee jaar onze havo klassen)
twee havo/vwo klassen (deze worden na twee jaar onze vwo klassen)

We willen de ouders in de gelegenheid stellen, hun kind op een andere school aan te melden, als er voor hen geen plaats is op de ARH. Hierom werken we volgens de volgende procedure. U kunt uw kind aanmelden op:

ZONDAG 12 MAART TUSSEN 10 EN 14 UUR of
MAANDAG 13 MAART TUSSEN 10 EN 16 UUR.

Voor het inschrijven neemt u mee:

1. een kopie van de identiteitskaart of het paspoort
2. Eventueel een kopie van de uitslag van de NIO- of CITO-toets. ( indien al in uw bezit.)
3. het advies van de basisschool
4. het compleet ingevulde 
aanmeldformulier

U kunt voor de inschrijving op zondag 12 maart  en maandag 13 maart gewoon langskomen. Het maken van een afspraak is niet nodig.

Alleen als alle gegevens binnen zijn is de aanmelding een feit.

Let wel: U mag uw kind op twee scholen tegelijk inschrijven. Als u uw kind inschrijft op twee scholen kunt u op het inschrijfformulier aangeven welke school de voorkeur heeft.

Als er meer leerlingen aangemeld worden dan we kunnen plaatsen zullen we moeten loten.  Bij loting geldt bij inschrijving op twee scholen onderstaande regel.

Indien er geloot gaat worden:

Eerst wordt geloot met leerlingen die onze school als 1e keus hebben opgegeven. Als er daarna nog plaatsen zijn, wordt geloot met leerlingen die onze school als tweede keus hebben opgegeven.

Dinsdag 14 maart weten we of we moeten overgaan tot loting. Woensdag 15 maart zal, indien nodig, de notaris de loting verrichten onder de aanmeldingen die uiterlijk maandag 13 maart zijn ingeleverd. Uiterlijk donderdag 16 maart zullen we u per e-mail op de hoogte stellen of uw kind rechtstreeks geplaatst is of op de wachtlijst staat.

Uiteraard kunt u ook na maandag 13 maart uw kind inschrijven. Het kan dan helaas gebeuren dat de school al vol is. Desgewenst plaatsen we uw aanmelding dan op de wachtlijst.

Kijk s.v.p. regelmatig deze website voor actuele info. 

Laatst bezocht

 

|