contact  

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Adriaan Roland Holstschool
Loudelsweg 38
1861 TG Bergen NH

Postbus 222
1860 AE Bergen NH

T: 072 - 589 72 19
(08:00 tot 15:00 uur)
T: 072 - 589 62 19
(Voicemail ziekmeldingen)

F: 072 - 589 40 76
E: receptie@arh.nl

www.arh.nl

KvK: 34130234

Tevredenheid

Hoe tevreden zijn onze leerlingen?

Ieder jaar meten we de tevredenheid van leerlingen. Deze informatie geeft in grote mate sturing aan ons onderwijs. De leerling is immers de 'klant'. Hieronder treft u de onderzoeksresultaten aan.

In deze verslagen ziet u onder een item steeds twee balken. De een is de score van onze school, de ander is de B. En B staat voor Benchmark. Hetzelfde onderzoek wordt namelijk ook afgenomen onder bijna 200 andere scholen voor voortgezet onderwijs zodat wij kunnen meten in hoeverre wij scoren in relatie tot het landelijk gemiddelde. En de B is dan het gemiddelde van al die andere scholen.

Klik hier voor het rapport leerlingtevredenheid uit schooljaar 14-15

Klik hier voor het rapport oudertevredenheid uit schooljaar 14-15

Laatst bezocht

 

|

Meest bezocht