contact  

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Adriaan Roland Holstschool
Loudelsweg 38
1861 TG Bergen NH

Postbus 222
1860 AE Bergen NH

T: 072 - 589 72 19
(08:00 tot 15:00 uur)
T: 072 - 589 62 19
(Voicemail ziekmeldingen)

F: 072 - 589 40 76
E: receptie@arh.nl

www.arh.nl

KvK: 34130234

Tussentijds overstappen

Tussentijds overstappen; Schooljaar 2016-2017

In onderstaand overzicht kunt u zien of u uw kind kunt aanmelden voor een bepaalde klas.

7 vmbo-t Er is nog plek
7 vmbo-t/havo Vol
7 havo/vwo Vol
8 vmbo-t Er is plek
8 vmbo-t/havo Vol
8 havo/vwo Vol
9 vmbo-t Vol
9 havo Er is plek
9 vwo Vol
10 vmbo-t Gesloten
10 havo Er is plek
10 vwo Er is plek
11 en 12 Gesloten

Uitleg

Als we aangeven dat er plek is kunnen ouders hun kind aanmelden.
Als we aangeven dat het vol is kunnen de ouders zich aanmelden voor de wachtlijst.
Als we aangeven dat het gesloten is kunnen ouders hun kind niet aanmelden.

Overstappen vanaf een andere mavo, havo of vwo school naar de Adriaan Roland Holtschool is slechts sporadisch mogelijk. De meeste klassen zitten helemaal vol. In hogere leerjaren plaatsen we in principe geen tussentijdse instromers. 

Om aan te melden voor de wachtlijst, moet het tussentijds instroomformulier volledig ingevuld worden opgestuurd. Het tussentijds instroomformulier kunt u hier downloaden. Dit formulier mailt u naar M.Kruijer@arh.nl. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding.

Laatst bezocht

 

|