contact  

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Adriaan Roland Holstschool
Loudelsweg 38
1861 TG Bergen NH

Postbus 222
1860 AE Bergen NH

T: 072 - 589 72 19
(08:00 tot 15:00 uur)
T: 072 - 589 62 19
(Voicemail ziekmeldingen)

F: 072 - 589 40 76
E: receptie@arh.nl

www.arh.nl

KvK: 34130234

Voorwaarden

Voorwaarden voor toelating

  • Een schooladvies VMBO gemengd/theoretische leerweg, HAVO of VWO
  • Het schooladvies moet gebaseerd zijn op advies van de leerkracht.
  • Leerlingen die het advies VMBO gemengd/theoretische leerweg krijgen, worden in de aannamecommissie besproken.
  • Inschrijving vindt plaats als zowel het onderwijskundig rapport als de bijbehorende dossiergegevens in ons bezit zijn (taak van de toeleverende school).
  • De aannamecommissie behoudt zich in alle gevallen het recht voor om onderbouwd met reden een aanmelding af te wijzen.

Indien er testgegevens beschikbaar zijn wensen wij deze graag te ontvangen. Het advies van de school is en blijft leidend. Maar de testgegevens kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen van de leerbehoefte van de leerling. 

Laatst bezocht

 

|

Meest bezocht