Vacatures

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures

Wat is periodeonderwijs (ook wel hoofdonderwijs genoemd): lees hier.
Voor een leraar met echt passie voor zijn of haar werk is periodeonderwijs de mooiste onderwijsvorm omdat je echt je passie voor je vak kwijt kunt. Niet slaafs het boek volgen, maar in iedere les de leerlingen inspireren en bewegen voor jouw vak, drie weken lang, de eerste twee lessen.

Heb je een speciale opleiding nodig om op een vrijeschool te werken?
Er bestaat niet zoiets als een ‘minor vrijeschool’ of een keuzevak vrijeschool binnen de lerarenopleidingen. Vrijeschoolonderwijs is het meest te vergelijken met ‘Bildung’ in het onderwijs. Je geeft niet alleen je vakkennis door, maar ook jouw passie voor jouw vak. Ook speelt leren in de sociale context een belangrijke rol. Hoe we met elkaar omgaan maakt deel uit van de waarden van ons onderwijs. We zoeken dus geen lesboer(in), maar mensen die houden van hun vak en ervan houden om jonge mensen zich in een rijke en brede context te laten ontwikkelen.
Heb je eenmaal je draai gevonden, dan zijn er veel scholingsmogelijkheden om je verder als vrijeschooldocent te ontwikkelen.

Werken op een Vrije School

Werken als docent op een vrije school betekent kiezen voor:

  • Een visie op onderwijs
  • Vakdocent én pedagoog zijn.
  • Wekelijks je verdiepen in je beroep met collega’s in de pedagogische vergadering.
  • Periode onderwijs: eigen vrije ruimte om je vak te ontwikkelen.
  • Een culturele omgeving: jaarfeesten, muziek, dans, drama en beeldende kunsten.
  • Een omgeving waarin je jezelf kunt zijn en je verder kunt ontwikkelen.
  • En verder: precies zoals elke andere school voor voortgezet onderwijs. Er is geen speciale vooropleiding benodigd. Wel een grote mate van betrokkenheid en passie voor je werk.

Nb: Wij verzoeken wervingbureaus, e.d. om geen contact met ons op te nemen.

 

 

Stage: