contact  

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Adriaan Roland Holstschool
Loudelsweg 38
1861 TG Bergen NH

Postbus 222
1860 AE Bergen NH

T: 072 - 589 72 19
(08:00 tot 15:00 uur)
T: 072 - 589 62 19
(Voicemail ziekmeldingen)

F: 072 - 589 40 76
E: receptie@arh.nl

www.arh.nl

KvK: 34130234

Verlofaanvraag

Extra vrij: Wilt u buiten de vakantieperiode verlof vragen voor uw kind? Stuur het aanvraagformulier volledig ingevuld naar de rector Freek op ’t Einde. Download het formulier hier. Uw aanvraag voor meerdaags verlof moet drie weken van tevoren zijn ingediend. Voor verlof van een week of langer geldt een aanvraagperiode van minimaal acht weken. Voor meer informatie, neem contact op via 072 - 589 72 19.

Wanneer een leerling regelmatig te laat komt, verzuimt of langdurig ziek is, dan zijn we verplicht om dat bij de leerplichtambtenaar te melden. Uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Verlof ivm meeloopdagen mbo/hbo of proefstuderen dient u aan te vragen bij de decaan.

Laatst bezocht

 

|

Meest bezocht