contact  

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Adriaan Roland Holstschool
Loudelsweg 38
1861 TG Bergen NH

Postbus 222
1860 AE Bergen NH

T: 072 - 589 72 19
(08:00 tot 15:00 uur)
T: 072 - 589 62 19
(Voicemail ziekmeldingen)

F: 072 - 589 40 76
E: receptie@arh.nl

www.arh.nl

KvK: 34130234

Karakteristieken

Hoofdonderwijs

Het hoofdonderwijs, het onderwijs dat een beroep doet op de verstandelijke vermogens, wordt altijd ’s ochtends gegeven. Leerlingen krijgen in een periode van drie weken steeds de eerste twee lesuren van de dag één bepaald vak. Door intensief met dat ene vak bezig te zijn, kunnen ze de lesstof beter verwerken. Ze maken aantekeningen en opdrachten die ze thuis verder uitwerken in hun periodeschriften. Aan het eind van elke periode volgt een proefwerk en worden de periodeschriften door de leraar beoordeeld.

Vaklessen

Natuurlijk krijgen de leerlingen ook de gebruikelijke vaklessen zoals wiskunde, Nederlands, vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis, scheikunde en biologie. Daarnaast is er volop aandacht voor het omgaan met de computer en internet. Bij de vaklessen bieden we de leerstof aan op een manier die recht doet aan de identiteit en ervaringswereld van de leerling. Per ontwikkelingsfase is dat anders.

Kunst-/handvaardigheidpraktijk

Na het hoofdonderwijs zijn er blokuren voor de kunst- en handvaardigheidpraktijkvakken (khp) in periodes van zes tot negen weken. Ook hierbij zorgen we dat de leerlingen zich beter dan in het reguliere onderwijs met de leerstof kunnen verbinden. Onze khp-vakken zijn: houtbewerking/handvaardigheid, metaalbewerking (smederij), keramiek, pottenbakken en steenhouwen, toneel/ drama, typen, mandenvlechten, textiel, tekenen en schilderen.

 

Euritmie

Vanaf de 8ste klas worden ook lessen euritmie gegeven. Dit is een bewegingskunst, ontwikkeld door Rudolf Steiner. Leerlingen leren een brug slaan tussen hun eigen innerlijk en dat van hun medemensen. Ze ontwikkelen een nieuwe kunstzinnigheid en een rijker sociaal vermogen.

Mens en Wereld

De klassementor verzorgt Mens en Wereld-lessen. Hier worden zaken behandeld die in het leerjaar of in de klas spelen. Daarnaast is er aandacht voor maatschappelijke en religieuze onderwerpen.

Laatst bezocht

 

|

Meest bezocht