contact  

Organisatie

De Adriaan Roland Holstschool maakt samen met het Geert Groote College (Amsterdam) en de Rudolf Steiner School (Haarlem) deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland. De rectoren van deze drie scholen komen samen met de algemeen directeur/bestuurder elke drie weken bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen en zaken op elkaar af te stemmen. De stichting kent meerdere samenwerkingsvormen op het gebied van personeelswerk, financiën, kwaliteitszorg en efficiency.

Alle technische informatie als jaarverslagen, examenresultaten, doorstroomgegevens, e.d. kunt u vinden op de stichtingssite.

 

Laatst bezocht

 

|

Meest bezocht