contact  

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Adriaan Roland Holstschool
Loudelsweg 38
1861 TG Bergen NH

Postbus 222
1860 AE Bergen NH

T: 072 - 589 72 19
(08:00 tot 15:00 uur)
T: 072 - 589 62 19
(Voicemail ziekmeldingen)

F: 072 - 589 40 76
E: receptie@arh.nl

www.arh.nl

KvK: 34130234

Visie

Als school willen wij leerlingen van 12 tot 19 jaar naar hun volwassenheid begeleiden. Ons streven is dat ze als vrij denkende en zich vrij voelende mensen hun leven vormgeven. Op basis van hun eigen idealen. Om dit te realiseren bieden we de scholing die ze nodig hebben om een passend diploma te behalen, terwijl we daarnaast zorgen voor veel sociale bagage en een gezond oordeelsvermogen. We willen dat de leerling na afloop terugkijkt op een gelukkige schooltijd waarin hij of zij alle ruimte heeft gekregen (én benut) om zich te ontwikkelen.

Het ideaal is: de leerling verlaat de vrije school met een passend diploma, met veel sociale bagage en een gezond oordeelsvermogen. Daarbij heeft de leerling een gelukkige schooltijd gehad waarin hij gestimuleerd is zijn talenten optimaal te ontplooien. De school heeft aandacht gehad voor de innerlijke ontwikkeling van de leerling. Het gaat daarbij om hoofd, hart en handen. Om dit specifieker te maken:

1. We zijn een inspirerende omgeving

De leerling weet zich geïnspireerd door de leraar en door de schoolomgeving.
De school is een veilige omgeving.
De leerling kan zichzelf zijn.
De leerling voelt zich uitgedaagd het beste in zichzelf naar boven te halen.
De leerling verbindt zich met wat hij leert en doet.

2. We geven Kunstzinnig onderwijs

De leraren geven in hun lessen bewust betekenis aan wat zij doen.
De leraren geven hun lessen zo vorm dat aandacht wordt besteed aan de vraag ‘wat heeft deze leerling, deze klas, nodig om zich verder te ontwikkelen?’
De leraar heeft een voorbeeldfunctie.

3. We stimuleren de wilsontwikkeling

De scholen bieden ambachtelijk onderwijs (denk daarbij aan smeden, tuinonderwijs).
De leerling wordt geconfronteerd met zijn grenzen, zijn weerstanden en zijn antipathieën en moet zich daarmee uiteenzetten.
De leerling leert in figuurlijke zin de handen uit de mouwen te steken.

4. We geven ruimte aan cognitieve ontwikkeling

Kennis vergaren is een belangrijk doel voor elke school.
Leerlingen verlaten de vrijeschool met het bij hen passende diploma.

5. We zijn een ontmoetingsplaats voor het sociale

Door de ontmoeting ontwikkelt de leerling zijn eigen sociale bewustzijn.
Leerlingen helpen elkaar en hebben oog voor wat de ander nodig heeft.

6. We zijn een lerende omgeving

Door voortdurend bezig te zijn met de eigen ontwikkeling, ontwikkelen alle betrokkenen bij de vrijeschool elkaar.
Ook de leraar leert, net als de leerling.

7. We stimuleren het oordeelsvermogen

De leerling wordt aangemoedigd een genuanceerd oordeelsvermogen te ontwikkelen, op basis waarvan hij tot innerlijk vrij en zelfstandig handelen kan komen.

Laatst bezocht

 

|

Meest bezocht