Aanmelden

Aanmeldprocedure ARH schooljaar 2018-2019 volgt in maart 2019. Tot die tijd is het niet mogelijk om uw kind aan te melden. Graag zien wij u op de open dag in januari 2019! 

 

De aanmeldingsweek is voor de regio Noord-Kennemerland de week van 12 -17 maart 2017. In die week kunt u uw kind aanmelden

Het aantal aanmeldingen is de afgelopen jaren toegenomen. We kunnen ons verheugen in een groeiende belangstelling. Meer ouders en leerlingen weten ons te vinden. Helaas kunnen we niet onbeperkt groeien. We hebben niet genoeg lokalen en we willen alle leerlingen nog kennen.

Het afgelopen schooljaar hebben zich 163 leerlingen aangemeld die we allemaal hebben kunnen plaatsen. Hierdoor hebben we het afgelopen schooljaar gelukkig niet hoeven loten.

Voorrangregels
Het maximum aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen is circa 165 leerlingen, zes klassen. Hierom hebben we voorrangsregels en een loting ingesteld indien het aantal aanmeldingen boven de 165 uit komt:
1. Leerlingen die afkomstig zijn van een vrijeschool basisschool.
2. Broertjes en zusjes van ingeschreven leerlingen.
3. Kinderen van werknemers van de school.

Afhankelijk van de aanmeldingen starten we de volgende klassen:
>          twee vmbo klassen
>          twee vmbo-t/havo klassen(deze worden na twee jaar onze havo klassen)
>          twee havo/vwo klassen (deze worden na twee jaar onze vwo klassen)

We willen de ouders in de gelegenheid stellen, hun kind op een andere school aan te melden, als er voor hen geen plaats is op de ARH. Hierom werken we volgens de volgende procedure. U kunt uw kind aanmelden op:

ZONDAG 11 MAART TUSSEN 10 EN 14 UUR
of

MAANDAG 12 MAART TUSSEN 10 EN 16 UUR.

Voor het inschrijven neemt u mee:
1. een kopie van de identiteitskaart of het paspoort
2. Eventueel een kopie van de uitslag van de NIO- of CITO-toets. ( indien al in uw bezit.)
3. het advies van de basisschool
4. het compleet ingevulde aanmeldformulier

U kunt voor de inschrijving op zondag 11 maart en maandag 12 maart gewoon langskomen. Het maken van een afspraak is niet nodig.

Alleen als alle gegevens binnen zijn is de aanmelding een feit.

Dinsdag 13 maart weten we of we moeten overgaan tot loting. Woensdag 14 maart zal, indien nodig, de notaris de loting verrichten onder de aanmeldingen die uiterlijk maandag 12 maart zijn ingeleverd. Uiterlijk donderdag 15 maart zullen we u per e-mail op de hoogte stellen of uw kind rechtstreeks geplaatst is of op de wachtlijst staat.

Uiteraard kunt u ook na maandag 12 maart uw kind inschrijven. Het kan dan helaas gebeuren dat de school al vol is. Desgewenst plaatsen we uw aanmelding dan op de wachtlijst.

Kijk s.v.p. regelmatig deze website voor actuele info.