Aanmelden 

De aanmeldingsweek duurt voor de regio Noord-Kennemerland een week en dat is de week van 12 -16 maart 2018. In die week kunt u uw kind aanmelden.

Download hier het aanmeldformulier.

Het aantal aanmeldingen is de afgelopen jaren stabiel. We kunnen ons verheugen in een groeiende belangstelling. Meer ouders en leerlingen weten ons te vinden. Helaas kunnen we niet onbeperkt groeien. We hebben niet genoeg lokalen en we willen alle leerlingen nog kennen. Hierom is het maximum aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen 168 leerlingen, zes klassen.
Het afgelopen schooljaar 2017/2018 hebben we alle leerlingen gelukkig kunnen plaatsen. We hebben niet hoeven loten!
De kans is klein, maar mochten zich toch meer leerlingen aanmelden voor het komende schooljaar dan we kunnen plaatsen zullen we over moeten gaan naar het hanteren van de voorrangsregels en een loting.

  1. Leerlingen die afkomstig zijn van een vrijeschool hebben voorrang.
  2. Broertjes en zusjes van ingeschreven leerlingen hebben voorrang.
  3. Kinderen van werknemers van de school. We starten in principe de volgende klassen: (afhankelijk uiteraard van de aanmeldingen)

twee vmbo klassen
twee vmbo-t/havo klassen(deze worden na twee jaar onze havo klassen)
twee havo/vwo klassen (deze worden na twee jaar onze vwo klassen)

We willen de ouders in de gelegenheid stellen, hun kind op een andere school aan te melden, als er voor hen geen plaats is op de ARH. Hierom werken we volgens de volgende procedure. U kunt uw kind aanmelden op:

ZONDAG 11 MAART TUSSEN 10 EN 14 UUR

of

MAANDAG 12 MAART TUSSEN 10 EN 16 UUR.

Voor het inschrijven neemt u mee:

  1. een kopie van de identiteitskaart of het paspoort
  2. Eventueel een kopie van de uitslag van de NIO- of CITO-toets. ( indien al in uw bezit.)
  3. het advies van de basisschool
  4. het compleet ingevulde aanmeldformulier

U kunt voor de inschrijving op zondag 11 maart  en maandag 12 maart gewoon langskomen. Het maken van een afspraak is niet nodig.

Alleen als alle gegevens binnen zijn is de aanmelding een feit.

Dinsdag 13 maart weten we of we moeten overgaan tot loting. Woensdag 14 maart zal, indien nodig, de notaris de loting verrichten onder de aanmeldingen die uiterlijk maandag 12 maart zijn ingeleverd. Uiterlijk donderdag 15 maart zullen we u per e-mail op de hoogte stellen of uw kind rechtstreeks geplaatst is of op de wachtlijst staat.

Uiteraard kunt u ook na maandag 12 maart uw kind inschrijven. Het kan dan helaas gebeuren dat de school al vol is. Desgewenst plaatsen we uw aanmelding dan op de wachtlijst.

Kijk s.v.p. regelmatig deze website voor actuele info.