Overgangs- en doorstroombeleid

Op onze school staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van elke individuele leerling centraal. De ontplooiing van zijn sociale vermogens is daarin even belangrijk als de ontwikkeling van zijn intellect. In ons overgangs- en doorstroombeleid houden we hier zoveel mogelijk rekening mee. We doen dit door 3 keer per jaar in iedere jaarlaag een adviesvergadering te houden. In deze vergadering spreken alle docenten zich uit over iedere leerling. Er wordt niet alleen gekeken naar cijfers maar ook naar persoonlijke ontwikkeling, motivatie en leerhouding. We vragen ons steeds af: “Wat is op dit moment goed voor deze leerling?”

Klik hier voor Het overgangs- en doorstroombeleid