Adriaan Roland Holst

Adriaan Roland Holst (1888-1976) werd ook wel de ‘Prins der Nederlandse dichters’ genoemd. Zijn omvangrijke oeuvre had een plechtige stijl en rijke symboliek. Zijn huis in Bergen wordt tegenwoordig bij toerbeurt bewoond door verschillende schrijvers en dichters. De zienswijze van Roland Holst draagt het karakter van wat wij, pedagogisch gezien, in de wereld willen realiseren. Daarom draagt onze school zijn naam. In de bundel ‘Voorbij de wegen’ verwoordt hij de diepere dimensie van onze streek:

    ‘Wind en water wijd en zijd

    houden dit eiland van verlangen

    vreemd en glinsterend gevangen

    binnen de tijd.’