Karakteristieken

Hoofdonderwijs

Het hoofdonderwijs, het onderwijs dat een beroep doet op de verstandelijke vermogens, wordt altijd ’s ochtends gegeven. Leerlingen krijgen in een periode van drie weken steeds de eerste twee lesuren van de dag één bepaald vak. Door intensief met dat ene vak bezig te zijn, kunnen ze de lesstof beter verwerken. Ze maken aantekeningen en opdrachten die ze thuis verder uitwerken in hun periodeschriften. Aan het eind van elke periode volgt een proefwerk en worden de periodeschriften door de leraar beoordeeld.

Vaklessen

Natuurlijk krijgen de leerlingen ook de gebruikelijke vaklessen zoals wiskunde, Nederlands, vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis, scheikunde en biologie. Daarnaast is er volop aandacht voor het omgaan met de computer en internet. Bij de vaklessen bieden we de leerstof aan op een manier die recht doet aan de identiteit en ervaringswereld van de leerling. Per ontwikkelingsfase is dat anders.

Kunst-/handvaardigheidpraktijk

Na het hoofdonderwijs zijn er blokuren voor de kunst- en handvaardigheidpraktijkvakken (khp) in periodes van zes tot negen weken. Ook hierbij zorgen we dat de leerlingen zich beter dan in het reguliere onderwijs met de leerstof kunnen verbinden. Onze khp-vakken zijn: houtbewerking/handvaardigheid, metaalbewerking (smederij), keramiek, pottenbakken en steenhouwen, toneel/ drama, typen, textiel, tekenen en schilderen.

Ontsteken vuur

Leren zonder betrekking op de leerstof heeft een laag rendement. Je leert geen taal door vreemde woorden te leren zonder de liefde voor de taal te ontwikkelen. Wij laten leerlingen niet de gehele dag in de schoolbanken zitten. Wij willen alle talenten aanspreken. En werken met, zoals we dat op de vrijeschool noemen, hoofd, hart en handen. Hoofd staat voor cognitie (leren en studeren), hart staat voor de betrekking (verbondenheid en passie) en handen staat het ambacht en de sport.

Overwinnen drempels

Ontwikkeling is grenzen verleggen. Ieder mens ontwikkelt zich zijn/ haar gehele leven. Wij leren de leerlingen dat ze nu niet moeten zeggen dat ze bepaalde dingen nooit zullen kunnen. Wij willen de leerlingen ook niet een bepaalde kant op duwen.

School is groeien. Ontwikkelen is steeds weer nieuwe uitdagingen aan durven gaan en je eigen grenzen blijven zoeken.

Aandacht voor elke leerling

Wat je aandacht geeft groeit. Dat is een spirituele wet. Daarom geven wij aandacht. Iedere leerling is er bij ons één. Iedere leerling doet er toe. Iedere leerling is uniek op zijn of haar eigen manier.

Als voorbeeld: elke les geeft de docent alle leerlingen een hand. Iedereen is dan gezien en glipt niet anomiem het lokaal in. Sommigen behoeven extra ondersteuning of even een gesprekje. Daar zijn wij op ingesteld. We zijn geen school van 8.30 tot einde lesrooster. Wij zijn er voor jou.

KHP

Na het hoofdonderwijs, bij voorkeur ’s middags, zijn er blokuren voor de kunstvakken in een periode van ongeveer zes tot negen weken. Ook op deze manier biedt ons onderwijs de leerlingen de mogelijkheid zich beter dan in het reguliere onderwijs met de leerstof te verbinden. Ontwikkeling dus van hoofd, hart en handen. Door één vak in een korte periode achter elkaar aan te bieden in plaats van verspreid door het hele jaar heen verbinden de leerlingen zich meer met het werkstuk of de toneeloefening. Onder khp verstaan wij de vakken:

  • houtbewerking/ handvaardigheid
  • metaalbewerking (smederij)
  • keramiek, pottenbakken en steenhouwen
  • toneel/ drama
  • euritmie

Euritmie

Leerlingen krijgen vanaf de zevende klas Euritmie. Euritmie is een moderne bewegingskunst, ontwikkeld door Rudolf Steiner. Door Euritmie komen de leerlingen in contact met de spirituele waarden die in ons bestaan verborgen liggen. Ze leren een brug te slaan tussen hun eigen innerlijk en dat van hun medemensen. Ze ontwikkelen een nieuwe kunstzinnigheid en een rijker sociaal vermogen.

Mens- en wereldlessen

Mens en Wereld zijn lessen verzorgd door de mentor. Er worden zaken besproken die spelen in het leerjaar of in de klas (mentoruur). Tevens worden maatschappelijke en religieuze onderwerpen behandeld.

Sfeerimpressie kunstreis

Aan het eind van het twaalfde leerjaar (eind 5 havo en 6 vwo) besluiten de leerlingen hun schoolloopbaan met een tiendaagse kunstreis naar Italië. Een ervaring die een leven lang meegaat.