Kom kijken en beleven!

Op de ARH Bergen bereiden we je voor op de wereld van morgen. De wereld die jij mee gaat vormgeven. Daarom krijg je bij ons naast de normale lesstof ook de nodige sociale en culturele ontwikkeling mee. Dat maakt je sterker en zelfbewuster. Leren én inspireren.

Dus ben jij op zoek naar goed voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo-t)? Kom dan naar onze open dag!

Open dag:

zaterdag 27 januari van 10.00 tot 13.00 uur.

Informatie-avond voor ouders:

In januari organiseren we aparte voorlichtingsavonden voor de ouders van eventueel toekomstige leerlingen. Op deze avonden belichten we de gedachte achter het vrijeschoolonderwijs en gaan we dieper in op onze individuele aanpak. Alle veelgestelde vragen over ons onderwijs komen aan bod. U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
De avonden beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), en zijn rond 21.30 uur afgelopen.

Dinsdag 23 januari voor ouders van vrije school onderbouwen.
woensdag 24 januari en donderdag 25 januari voor alle overige ouders.

Spreek met docenten en leerlingen!