Per 1 augustus 2021 zijn wij op zoek naar

 • 1e gr docent Wiskunde
 • 1e gr docent Muziek/Zang
 • 1e gr docent Lichamelijke Opvoeding
 • 1e gr docent Natuurkunde/2e gr docent Scheikunde
 • 1e gr docent Nederlands
 • 1e gr docent Engels

Een 1e gr docent Wiskunde voor 0,8 fte

We zijn op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en 1e graads bevoegde collega voor het vak wiskunde, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gedreven team de vaklessen en periodelessen wiskunde te verzorgen voor onze leerlingen. Wij zijn een vrijeschool en geven vanuit onze visie gezamenlijk vorm aan ons onderwijs. Dit betekent voor het vak wiskunde onder andere dat we niet één op één de methode volgen, maar de stof aanbieden op een bij de ontwikkeling van de leerling passend moment. Ook bieden we stof aan buiten het reguliere curriculum. Er is veel ruimte om vanuit de gezamenlijke uitgangspunten je eigen onderwijs vorm te geven.  Het gaat hier om ongeveer 0,8 fte.

Voor vragen over de functie en de concrete taakinhoud kan je terecht bij Marijke Lemmen, m.lemmen@arh.nl

Sollicitaties, met motivatie en cv kunnen vóór 9 mei 2021 gestuurd worden naar Silvia Penning, s.penning@arh.nl


Een docent Muziek/Zang
voor 0,5 fte

Voor de periode 23-8-2021 tot en met 16-10-2021 zoeken wij een docent muziek/zang
i.v.m. met vervanging van zwangerschapsverlof.

Wij zoeken een inspirerende, verbindende enthousiasteling die aan onze bovenbouwklassen vmbo, havo en vwo muziek komt geven. Op de Adriaan Roland Holstschool zijn zowel het koor- als de muzieklessen een verplicht vak in alle leerjaren.  In de muzieklessen wordt er vooral gezongen. Gedurende deze vervanging zal de basis gelegd worden voor het koor. Na de herfstvakantie beginnen de koorlessen, waar meerdere klassen gezamenlijk een groot koorwerk gaan uitvoeren. De persoon die wij zoeken bereidt dit voor in de lessen.


Functie eisen:

 • in staat zijn het vak inhoudelijk vorm te geven en daarbij aan te sluiten bij het ontwikkelingsgericht leren.
 • affiniteit met zingen en koorzang.
 • zichzelf op goed niveau kunnen begeleiden op een akkoordinstrument.
 • ervaring met het geven van het vak muziek binnen het voortgezet onderwijs.
 • uitgesproken visie op muziekonderwijs binnen de vrije school
 • 1e graads lesbevoegdheid

Voor vragen over de functie en de concrete taakinhoud kan je terecht bij Kitty Groot, k.groot@arh.nl

Sollicitaties, met motivatie en cv kunnen vóór 9 mei 2021 gestuurd worden naar Silvia Penning, s.penning@arh.nl


Een docent Engels
voor 0,9-1,0 fte

De Adriaan Roland Holstschool is per  1-8-2021 op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en 1e graads bevoegde collega voor het vak Engels, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gedreven team de vaklessen Engels en Cambridge Engels te verzorgen voor onze leerlingen. Wij zijn een vrijeschool en geven vanuit onze visie gezamenlijk vorm aan ons onderwijs.

Het gaat hier om ongeveer 0,9 tot 1,0 fte.

Voor vragen over de functie en de concrete taakinhoud kan je terecht bij Gavin Tough, g.tough@arh.nl

Sollicitaties, met motivatie en cv kunnen vóór 9 mei 2021 gestuurd worden naar Silvia Penning, s.penning@arh.nl


Een docent Nederlands
voor ongeveer 0,5 fte

De Adriaan Roland Holstschool is per  1-8-2021 op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en 1e graads bevoegde collega voor het vak Nederlands, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gedreven team de periodelessen en vaklessen Nederlands te verzorgen voor onze leerlingen. Wij zijn een vrijeschool en geven vanuit onze visie gezamenlijk vorm aan ons onderwijs.

Wat is periodeonderwijs (ook wel hoofdonderwijs genoemd):
Voor een leraar met echt passie voor zijn of haar werk is periodeonderwijs de mooiste onderwijsvorm omdat je echt je passie voor je vak kwijt kunt. Niet zomaar het boek volgen, maar in iedere les de leerlingen inspireren en bewegen voor jouw vak, drie weken lang, de eerste twee lessen.

Het gaat hier om ongeveer 0,5 fte.

Voor vragen over de functie en de concrete taakinhoud kan je terecht bij Melanie van Doleweerd, m.vandoleweerd@arh.nl 

Sollicitaties, met motivatie en cv kunnen vóór 9 mei 2021 gestuurd worden naar Silvia Penning, s.penning@arh.nl


Een docent Lichamelijke Opvoeding
voor 0,9-1,0 fte

Als docent lichamelijke opvoeding geef je les aan leerlingen van de mavo, havo en vwo in Bergen. Je hebt als docent in je lessen oog voor het individu en je geeft les vanuit een persoonlijke relatie met de leerlingen. Naast het lesgeven ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van verschillende beweeg initiatieven binnen de school. Denk hierbij aan de beweegklas, sportdagen, sportieve schooluitjes en meer beweging binnen de theorielessen. We zouden graag in de toekomst een BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) klas willen ontwikkelen.  

We zijn op zoek naar een kandidaat die:

 • Een afgeronde ALO-opleiding heeft. 
 • Meerdere jaren leservaring heeft.  
 • Bij voorkeur ervaring in het Voortgezet onderwijs en/of mbo-omgeving heeft. 
 • Flexibel kan werken in een veranderende/ontwikkelende school. 
 • Organisatorische sterk is.  
 • Enthousiast en positief in het leven staat. 
 • Zich kan vinden in en schikken naar de vrijeschool filosofie. 

Voor vragen over de functie en de concrete taakinhoud kan je terecht bij Maarten de Vos, m.devos@arh.nl

Sollicitaties, met motivatie en cv kunnen vóór 9 mei 2021 gestuurd worden naar Silvia Penning, s.penning@arh.nl


Een 1e graads bevoegd docent Natuurkunde en 2e graads bevoegd docent Scheikunde
voor 1,0 fte

Wij zijn op zoek naar een eerstegraads bevoegde collega voor het vak Natuurkunde die ook enkele 2e graads lessen Scheikunde voor de VMBO-klassen kan geven. 

Meer informatie? Mail naar p.schmidt@arh.nl

Mail uw motivatie en cv voor 15 april 2021 naar s.penning@arh.nl


Vacature lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht zoekt per 1 juli 2021 :
Twee leden voor de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van financiën en/of juridische zaken.

Meer informatie is te vinden in dit document.


Wat is periodeonderwijs (ook wel hoofdonderwijs genoemd)?
Voor een leraar met echt passie voor zijn of haar werk is periodeonderwijs de mooiste onderwijsvorm omdat je echt je passie voor je vak kwijt kunt. Niet zomaar het boek volgen, maar in iedere les de leerlingen inspireren en bewegen voor jouw vak, drie weken lang, de eerste twee lessen.


Stage
Stage lopen op de Adriaan Roland Holst school? Dat kan, we zijn aangesloten bij het NOA.