Vacatures (2)


per 1 augustus 2018:

(1) Ondersteuningscoördinator/leerlingbegeleider

(2) Docent Aardrijkskunde, 2e graads 0,65fte

 

Beschrijving vacatures, zie hieronder:


Per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar een

Ondersteuningscoördinator/leerlingbegeleider voor wtf 0,7 (1)

Functiebeschrijving:

De ondersteuningscoördinator/leerlingbegeleider coördineert de uitvoering van het zorgbeleid binnen de school, levert bijdragen aan het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding en aan het financieel beleid met betrekking tot zorg en leerlingbegeleiding. De ondersteuningscoördinator/leerlingbegeleider voert het beleid deels ook zelf uit door leerlingen te ondersteunen. Hij legt verantwoording af aan de schoolleiding.

Functie-eisen:

· Is vertrouwd met het vrije school onderwijs

· bezit adequate organisatorische vaardigheden;

· heeft inhoudelijk voldoende kennis ten aanzien van leerlingenzorg in de breedste zin

· heeft inzicht in pedagogische methoden en technieken, is vertrouwd met handelingsgericht werken;

· is vaardig in het opstellen van documenten in het kader van de zorgverlening aan leerlingen;

· heeft goede communicatieve vaardigheden zowel naar leerlingen als ouders als collega’s;

· is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen passend onderwijs

· is vaardig in het omgaan met de gebruikte software programma’s ;

· heeft inzicht in de inhoud en structuur van de basis en extra-zorg en overige voorzieningen, is in staat  maatwerk te leveren;

· draagt in samenspraak met de schoolleiding zorg voor deskundigheidsbevordering;

· heeft ervaring in het ondersteunen van leerlingen, is bereid een aantal leerlingen te ondersteunen

· kan goed samen werken

· Een opleiding als (ortho) pedagoog of psycholoog strekt tot aanbeveling.

Taakprofiel

Voor vragen over de functie en de concrete taakinhoud kun je terecht bij Chris Brugman (c.brugman@arh.nl).

Sollicitaties, met motivatie en cv kunnen vóór 14 mei 2018 gestuurd worden naar s.penning@arh.nl


Per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar een:

Docent aardrijkskunde, 2e graads, 0,65 fte (2)

Het gaat hier om hoofdonderwijs en vaklessen

Meer informatie? Mail naar g.schuth@arh.nl

Mail uw motivatie en cv voor 18 juni 2018 naar s.penning@arh.nl
Per brief solliciteren? Stuur uw motivatiebrief met cv naar:
Adriaan Roland Holstschool

Tav Silvia Penning, personeelszaken
Postbus 222
1860 AE  Bergen

————————————————————————————————————————————————————————————

Stage:

Stage lopen op de Adriaan Roland Holst school? Dat kan, we zijn aangesloten bij het NOA.

 


Per 1 september 2018 zijn wij op zoek naar een administratief medewerker voor 0,6 fte.

Mail uw motivatiebrief met cv voor 1 juli 2018 naar s.penning@arh.nl