Voor schooljaar 2019/2020 zijn wij op zoek naar:

Docent Duits, 1e of 2e graads of leraar in opleiding, 0,8000 fte
Het gaat hier om hoofdonderwijs en vaklessen.


Docent Economie, 1e graads, 0,5000 fte
Het gaat hier om hoofdonderwijs en vaklessen.


Mail uw motivatie en cv vóór 6 mei 2019 naar Silvia Penning, s.penning@arh.nl

Meer informatie over bovenstaande vacatures?
Mail naar Mark Sorée (rector), m.soree@arh.nl


Wat is periodeonderwijs (ook wel hoofdonderwijs genoemd): lees hier.
Voor een leraar met echt passie voor zijn of haar werk is periodeonderwijs de mooiste onderwijsvorm omdat je echt je passie voor je vak kwijt kunt. Niet slaafs het boek volgen, maar in iedere les de leerlingen inspireren en bewegen voor jouw vak, drie weken lang, de eerste twee lessen.


Stage lopen op de Adriaan Roland Holst school? Dat kan, we zijn aangesloten bij het NOA.