Vacatures (3)


Voor schooljaar 2018/2019 zijn wij op zoek naar een:

(1) Lid Raad van Toezicht Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

(2) Docent Duits, 1e of 2e graads of leraar in opleiding, 0,5000 – 0,6000 fte

 

Beschrijving vacatures, zie hieronder:


Lid Raad van Toezicht Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (1)

De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (VVNH), hierna te noemen “stichting”
bestaat uit drie vestigingen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland: het Geert Groote College in
Amsterdam, de Adriaan Roland Holst School in Bergen en het Rudolf Steiner College in Haarlem. De
drie vestigingen bieden vwo, havo en vmbo-t en verzorgen in totaal het onderwijs voor ruim 2.500 leerlingen.

De Raad van Toezicht zoekt vanwege natuurlijk verloop van haar leden per 1 oktober 2018:

Lid voor de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van onderwijsontwikkeling en ICT of HRM

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. Gezien de samenstelling van de raad heeft de raad behoefte aan vervulling van de vacature van lid van de RvT door een persoon met deskundigheid op het gebied van onderwijsontwikkeling en bij voorkeur ervaring met ICT of HRM. Het nieuwe lid zal plaatsnemen in de onderwijscommissie. Het nieuwe lid heeft affiniteit met het vrijeschoolonderwijs.

De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen door hun kennis en/of ervaring een breed scala van maatschappelijke sectoren. Op basis daarvan leveren zij extra kwaliteit aan het Voortgezette Vrijeschoolonderwijs. Bij voorkeur hebben zij kennis, ervaring of feeling met vrijeschoolonderwijs of willen zich daarin verdiepen.

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI.

Procedure

Heeft u interesse in de functie dan zien wij uw reactie graag tegemoet voor 3 september 2018. De
eerste ronde selectiegesprekken worden gepland in de week van 10 september 2018 in Amsterdam.

De commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, een lid van de MR en een rector. De
commissie doet een voordacht aan de Raad van Toezicht.

U kunt reageren door te mailen naar info@grootinadvies.nl, o.v.v. sollicitatie lid RvT.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van
toezicht, mevrouw W. Groot via: 06 15 27 06 59.


Per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar een:

Docent Duits, 1e of 2e graads of leraar in opleiding, 0,5000 – 0,6000 fte (2)

Het gaat hier om hoofdonderwijs en vaklessen

Wat is periodeonderwijs (ook wel hoofdonderwijs genoemd): lees hier.
Voor een leraar met echt passie voor zijn of haar werk is periodeonderwijs de mooiste onderwijsvorm omdat je echt je passie voor je vak kwijt kunt. Niet slaafs het boek volgen, maar in iedere les de leerlingen inspireren en bewegen voor jouw vak, drie weken lang, de eerste twee lessen.

Meer informatie? Mail naar Mark Sorée, m.soree@arh.nl

Mail uw motivatie en cv voor 10 september 2018 naar Silvia Penning, s.penning@arh.nl


Stage lopen op de Adriaan Roland Holst school? Dat kan, we zijn aangesloten bij het NOA.