Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

 

De Adriaan Roland Holstschool maakt sinds 2013 deel uit van de Nieuwe  Opleidingsschool Amsterdam (NOA). In dit samenwerkingsverband werken  zeven andere conceptscholen samen met zeven lerarenopleidingen om nieuwe  leraren op te leiden.

Opleiden in de school doen wij om vier redenen:

– gelegenheid geven om in de praktijk te leren voor leraren in opleiding;

– gelegenheid geven om te leren lesgeven in een brede conceptschool voor leraren in opleiding;

– samen met de opleidingsinstituten goed personeel opleiden;

– beschikken over een toekomstig eigen personeelsbestand om zo het mogelijk tekort aan leraren op te vangen.

Meer informatie is te vinden op www.noa-amsterdam.nl