Aanmelden nieuwe leerling schooljaar 2019-2020

De aanmeldingsweek voor de regio Noord-Kennemerland is de week van 4-8 maart 2019.

Voor een inschrijving op de Adriaan Roland Holstschool gelden de volgende data voor een persoonlijke aanmelding op de Loudelsweg 38 te Bergen. Het maken van een afspraak is niet nodig.

ZONDAG 3 maart tussen 10.00 en 14.00 uur of MAANDAG 4 maart tussen 10.00 en 16.00 uur

Voor het inschrijven meenemen:

 1. een kopie van de identiteitskaart of het paspoort
 2. eventueel een kopie van de uitslag van een eindtoets (NIO-/CITO-IEP-toets)
 3. het adviesformulier van de basisschool
 4. het compleet ingevulde aanmeldformulier

N.B.: alleen als alle gegevens binnen zijn, is de aanmelding een feit.

De procedure

Het aantal aanmeldingen is de afgelopen jaren toegenomen. We kunnen ons verheugen in een groeiende belangstelling. Meer ouders en leerlingen weten ons te vinden. Helaas kunnen we niet onbeperkt groeien. Het maximum aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen is circa 165 leerlingen (zes klassen). Afhankelijk van de instroom aantallen worden de leerlingen op basis van niveau en ontwikkelperspectief geplaatst in

 • vmbo-t klas(sen)
 • vmbo-t/havo klas(sen)
 • havo/vwo klas(sen)
 • vwo klas(sen)

Indien de aanmeldingen het maximum aantal plaatsen overstijgt, gelden voorrangsregels en wordt er een loting ingesteld.

Voorrang geldt voor:

 1. Leerlingen die afkomstig zijn van een vrijeschool basisschool.
 2. Broertjes en zusjes van ingeschreven leerlingen.
 3. Kinderen van werknemers van de school.

Belangrijke data

Dinsdag 5 maart weten we of we moeten overgaan tot een loting.
Woensdag 6 maart zal, indien nodig, de notaris de loting verrichten onder de aanmeldingen die uiterlijk maandag 4 maart zijn ingeleverd.
Donderdag 7 maart worden ouders per e-mail op de hoogte gesteld over wel/geen plaatsing.

Uiteraard kan er ook na maandag 4 maart worden aangemeld. Het kan dan helaas gebeuren dat de school al vol is. Desgewenst plaatsen we dan op de wachtlijst.