Informatie ouders

Klik hier voor de schoolgids

Naar welke school ga ik?

Uw kind staat binnenkort voor een belangrijke keuze: welke school? Een vraag waarbij vaak heel wat factoren een rol spelen. Natuurlijk wilt u als ouders graag helpen om de juiste afwegingen te maken. Laat u daarom uitgebreid voorlichten en steek ook uw licht eens op over de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. Wij zijn een vrijeschool voor voortgezet onderwijs op vwo-, havo- en vmbo-t-niveau.

Individuele aandacht voor uw kind

Elke school brengt leerlingen de kennis en vaardigheden bij om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Dat geldt ook voor de Adriaan Roland Holstschool. Maar we beseffen heel goed dat de samenleving in snel tempo verandert. Daarom leggen we het accent juist op die eigenschappen die van belang zijn om jezelf ook in de toekomst steeds weer te blijven ontwikkelen.

Hierbij kijken we als vrijeschool heel nadrukkelijk naar de individuele mogelijkheden van elke leerling. Zolang uw kind bij ons op school zit, zullen we hem of haar steeds uitdagen om inhoud te geven aan de eigen persoonlijkheid. Op die manier bevorderen we het zelfvertrouwen, de creativiteit, het respectvol met elkaar omgaan en het gefundeerd een mening kunnen geven.

Naast leren vooral ook inspireren

Op de Adriaan Roland Holstschool wordt net zo hard geleerd als op andere scholen. Het vakkenpakket bestaat uit wiskunde, Nederlands, vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis, scheikunde, natuurkunde, biologie en lichamelijke opvoeding. Daarnaast is er aandacht voor het omgaan met de computer en internet.

De kinderen volgen de vaklessen op het reguliere niveau. Zo krijgen ze een stevige basis om straks verder te kunnen in beroeps-, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Kenmerkend voor onze school is dat we intellectuele, sociale, kunstzinnige en ambachtelijke ontplooiing even belangrijk vinden. Daarom doen we aan schilderen, muziek, toneel, handenarbeid, houtbewerking, smeden, beeldhouwen en bewegingskunst. En aan biografie, stages en sociale activiteiten. Hiermee spreken we leerlingen ook aan op hun gevoel en hun daad- en scheppingskracht. Dat draagt bij aan een brede en evenwichtige vorming van hun persoonlijkheid.

Vormen van onderwijs

Op de Adriaan Roland Holstschool bieden we drie onderwijsvormen. Ongeacht op welke niveau uw kind instapt, we bieden altijd de mogelijkheid om door te stromen.

• Vwo

Met ons vwo-programma bieden we volop uitdaging aan leerlingen met een groot cognitief vermogen. Daarmee zijn ze straks in staat om zelfstandig een universitaire studie te volgen. Ook is er de mogelijkheid om ‘Cambridge Advanced English’ te leren voor een internationale carrière. Maar we laten ze ook ontdekken dat het leven meer is dan leren en werken. Dat doen we door ook bezig te zijn met kunstzinnige vakken en projecten.

• Havo

Ons havo-programma is erop gericht om een gedegen basis te leggen voor een vervolgopleiding op hbo-niveau. Aan het eind van de achtste klas bepaalt de leerling welk profiel (en vakkenpakket) bij hem of haar past: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Net als bij onze andere opleidingen besteden we in ons HAVO-programma ook veel aandacht aan kunstzinnige en maatschappelijke vorming.

• Vmbo-t

In vier jaar tijd worden de leerlingen gedegen voorbereid op een opleiding in het middelbaar beroeps onderwijs. Onze vmbo is een volwaardige opleiding waarbinnen ook veel tijd voor kunst en ontwikkeling is ingeruimd. Iets waar uw kind een leven lang plezier van heeft. Overigens stimuleren we iedereen om kansen te pakken. Dat verklaart waarom een groot aantal van onze vmbo-t-leerlingen na hun diploma doorstroomt naar de havo.

Meer informatie

Op deze website treft u meer informatie over de school en onze specifieke aanpak. Hebt u vragen, bel of mail dan met teamleider Anita Hoogmoed. U kunt haar bereiken via 072 – 589 72 19 of a.hoogmoed@arh.nl.