Resultaten

Meten is weten. Wij houden ieder jaar een tevredenheidonderzoek onder leerlingen, presenteren onze resultaten op scholen op de kaart en natuurlijk zijn er de inspectierapporten (zoek daar op voortgezet onderwijs en typ de plaats Bergen NH).

SCORE OP RTL NIEUWS EN IN DE ELSEVIER

Hoe scoort de ARH op de eindexamens volgens RTL Nieuws? Klik hier.

Algemeen commentaar:

Dit soort peilingen hebben waarde en maken het onderwijs transparant. Maar ze zijn niet zaligmakend. Persoonsvorming wordt niet gemeten en dat zien we zelf als de belangrijkste opdracht in ons werk. En er gaat een sturende werking van uit. Want als je goed wilt scoren moet je zeker weten dat je leerlingen het examen goed gaan doen. Opstromen kan dan voor leerlingen moeilijker worden. Wij op de ARH geloven in kansen en een blijvende ontwikkeling. Dus gaan we hierin niet manipuleren.
Maarrrr… een diploma is er ook om toegang te krijgen tot universiteit, hbo en mbo, dus we nemen het zeer serieus!
Tenslotte is de uitkomst van de peilingen wel vaak verschillend per medium. In de Volkskrant van Dronkers scoorden we meestal erg hoog maar in de peiling van de Elsevier dan weer laag.

Toelichting per afdeling:

VMBO; cijfer 9,5. Een heel erg hoog cijfer. Vreemd genoeg zijn we zelf wel tevreden over het examenresultaat maar vinden we dat het nog veel beter kan.

HAVO; cijfer 9. Prachtig cijfer waar we heel trots op zijn. Onze havisten doen het erg goed. En het resultaat is al jarenlang goed.

VWO; cijfer 7,5. Regionaal een mooi gemiddeld en heel goed cijfer. Met die 9,5 voor het vmbo en de 9 voor de havo lijkt dit dan weer minder. Maar we vinden zelf dat we het juist goed doen met het vwo. En werken daar hard aan.

Update: Inmiddels heeft de Elsevier ook haar informatie gepubliceerd. Zij hanteren een andere methode van meten. De uitkomsten zijn hier te vinden. Typ in: Adriaan Roland Holstschool. Of zoek op de kaart.