Samenstelling van de klassen

Wij bieden drie niveaus aan: Vwo (atheneum), havo en mavo. In de eerste twee leerjaren, de brugperiode, maken we drie niveaugroepen:
1. Het vmbo-tl. De leerlingen werken op mavo niveau.
2. De vmbo-tl/havo. De leerlingen werken op havo niveau.
3. Het havo/vwo. De leerlingen werken op vwo-niveau.
De leerlingen werken met boeken op hun eigen niveau. Het tempo en de moeilijkheidsgraad van de leerstof is op maat.

Leerlingen met een vmbo-tl advies plaatsen we in de vmbo-tl-klas.
Leerlingen met een vmbo-tl /havo advies of een havo advies plaatsen we in de havo klas.
Leerlingen met een havo/vwo of een vwo advies plaatsen we in de vwo klas.

De leerlingen krijgen op de ARH in de eerste twee leerjaren nog volop ruimte en kansen om op te stromen. Om na twee jaar op het niveau te komen wat het best bij hen past. Het basisschool advies geeft een goede indicatie van het startniveau waarop de leerling bij ons begint.
De leerlingen zijn echter nog erg jong en zeker jonge mensen blijven zich ontwikkelen. Daarom werken we met dakpan klassen in de eerste twee leerjaren.

Ook leveren we maatwerk. Aan het eind van het eerste leerjaar krijgen de leerlingen naast hun getuigschrift een schriftelijk advies. In dat advies staat of de leerling boven of onder het niveau van het basisschooladvies werkt. In het tweede leerjaar blijven de leerlingen in hun eigen klas maar kunnen ze voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde in de vaklessen werken op een hoger niveau op basis van dat advies. Aan het eind van het tweede leerjaar volgt dan het definitief advies.

Let op:
– soms hangt het af van de leerlingaantallen en de niveauverdelingen hoe de dakpanklassen vorm krijgen
– we proberen ‘opwaartse druk’ te voorkomen. Het is een maatschappelijk fenomeen dat sommige ouders hun kind per se een niveau hoger dan geadviseerd geplaatst willen krijgen. Wij gaan hier principieel (vanuit de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs) niet in mee.