Gedurende de schoolsluiting i.v.m. corona zijn wij op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 10:00 en 12:00 uur op het algemene nummer: 072 – 589 72 19

Ziekmelden (in het geval uw zoon/dochter door ziekte niet kan deelnemen aan de online lessen) kan via het volgende nummer: 06 – 2193 6182
Tussen 10:00 en 12:00 uur wordt deze telefoon beantwoord. Daarbuiten kunt u de voicemail inspreken.