In 1986 is het pand door het schoolbestuur gekocht van de zusters Ursulinen voor een heel schappelijk bedrag. Het geld werd geleend van de bank en is in de jaren erna afbetaald. Ook een stuk terrein naast het veld achter is later nog aangekocht, het huidige speelveld.

Om risico’s te splitsen is het gebouw ondergebracht bij een destijds nieuw opgerichte stichting, de stichting Benedictus.

De overheid betaalde jaarlijks een huurvergoeding. Omdat standaard de panden in eigendom van het rijk of de gemeente zijn en in dit geval niet afgeschreven hoefde te worden, betaalde het rijk een (huur)vergoeding. Met die vergoeding werd de lening afbetaald, kleine verbouwingen en onderhoud bekostigd en in 2005 de asbestverwijdering. In 1998 ging deze regeling over naar de gemeente Bergen. Met de gemeente was afgesproken om deze huurvergoeding te indexeren en af te laten hangen van het aantal leerlingen. In 2015 is het pand verkocht aan de gemeente en heeft de stichting Benedictus zichzelf opgeheven. De gemeente heeft de huurbijdrage afgekocht voor 3,5 miljoen euro. Met dat bedrag kan het gebouw gerenoveerd worden.

De school op de Loudelsweg is gebouwd in de jaren ‘ 30 van de vorige eeuw als huishoudschool Sint Augustinus. Het gebouw maakte deel uit van het Ursulinencomplex. De meeste gebouwen zijn inmiddels gesloopt. Het pand op nummer 38 staat er nog en functioneert sinds 1984 als schoolgebouw voor de Adriaan Roland Holstschool. Een vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Bergen nh.

Het pand is toe aan een hele grondige renovatie waarin de lesactiviteiten ook opnieuw gelokaliseerd worden.

Hans Jansen en Helmut van Renesse bij de overdracht van het pand bij de notaris

Freek Op ’t Einde, voormalig rector van de ARH

Colofon 

Deze website dient ter informatie aan ouders, leerlingen, medewerkers en belangstellenden. Regelmatig verschijnt hier nieuwe informatie. Aan de huidige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle afbeeldingen vallen onder copyright. Verzoeke deze niet te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de directie.

Ondertekening contract met Frank Putter