Contactpersoon

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersonen zijn:
Manoeska de Groot (m.degroot@arh.nl) en Maarten de Vos (m.devos@arh.nl). U kunt het beste per email een gespreksafspraak maken. Per telefoon zijn ze bereikbaar via het telefoonnummer van de school.

Externe vertrouwenspersoon

Sonja List is onze externe vertrouwenspersoon.  Naast haar werk als extern vertrouwenspersoon voor diverse scholengemeenschappen werkt Sonja als loopbaanbegeleider en coach vanuit haar eigen bureau. Daarvoor heeft zij langdurig gewerkt in het P&O advieswerk.
Binnen onze school vinden we de sociale veiligheid bijzonder belangrijk. Het is goed als iedereen zich veilig voelt in zijn eigen schoolomgeving. Gelukkig is de sfeer binnen de vrijescholen bijzonder goed te noemen.
Toch kunnen zich situaties voordoen waardoor iemand zich onveilig voelt. Bijvoorbeeld  i.v.m. ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. In dit soort situaties is het altijd van belang om dit te melden; dan kan er naar een oplossing gezocht worden. Dit kan bij één van de vertrouwenscontactpersonen van school die werkt volgens de klachtenregeling die op de website te vinden is. De vertrouwenscontactpersoon kan bespreken hoe  de begeleiding van een melding  bij de externe vertrouwenspersoon kan worden neergelegd. Bij het indienen van een klacht kunt u de vertrouwenscontactpersoon of indien gewenst rechtstreeks de externe vertrouwenspersoon inschakelen.
Sonja List kan u begeleiden met uw klacht en samen met u kijken welke oplossingen er mogelijk zijn. Zij kan u tevens begeleiden bij het eventueel indienen van een klacht bij de klachtencommissie en desgewenst bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Gelukkig is dat bij ons op school allemaal zelden aan de orde; het is echter toch belangrijk hier een onafhankelijke persoon voor beschikbaar te hebben.
Sonja List is bereikbaar op telefoon nummer 06-16148484 en per mail, sonjalistbv@gmail.com.