Jaarfeesten

De jaarfeesten nemen een belangrijke plaats in ons schoolleven in. Ze dragen bij aan de religieuze opvoeding en algemene ontwikkeling. Ook zorgen ze voor het besef dat je als individu deel uitmaakt van een groter geheel. Dit is essentieel voor ons onderwijs dat mensen met elkaar wil verbinden. Alle leerlingen worden actief betrokken bij het Paradijsspel, het Kerstspel, het Driekoningenspel en het Paastoneel. Ook aan het St. Michaelsfeest en Adventsfeest wordt een invulling gegeven die past bij het karakter van het feest en aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen.