Leerlingbegeleiding

Soms hebben leerlingen extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld bij dyslexie, faalangst, een verstoorde emotionele ontwikkeling of een reken- of taalachterstand. In de 7de klas wordt een schoolonderzoek afgenomen om problemen tijdig te signaleren. Uiteraard houden we ook rekening met de informatie die we via de onderbouw of de ouders krijgen. Daar waar nodig bieden we binnen de school passende begeleiding. Bij specifieke problemen verwijzen we door naar externe deskundigen. Aan het einde van klas 7 en 8 (er is ook een tussentijdse evaluatie) wordt opnieuw bekeken welke leerlingen hulp nodig hebben in de volgende klas.

 Lees verder over: