Dyslexie en dyscalculie

Hoe gaan wij om dyslexie en dyscalculie. Hier treft u de protocollen aan:

Klik hier voor het dyslexieprotocol.

Klik hier voor het dyscalculieprotocol.

 

Dyslexie op de ARH

Een korte uitleg voor ouders van (nieuwe) leerlingen met dyslexie.

In het begin van het schooljaar start ik in kleine groepjes begeleiding voor leerlingen van de 7e klas met een officiële dyslexieverklaring. Om voor deze begeleiding en faciliteiten in aanmerking te komen moet er een kopie van de verklaring (en het liefst ook van het onderzoek) in het dossier van de leerling zitten. De begeleiding is er uiteindelijk op gericht om de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Daarnaast is er een screening voor alle 7e klassers. Uit deze screening kunnen aanwijzingen komen voor dyslexie. In overleg (op verzoek) met ouders en leerkrachten doe ik in een aantal gevallen een aanvullend onderzoekje. Hieruit kan het advies komen een echt dyslexieonderzoek te laten doen. Let u op: de kosten hiervan zijn voor uw rekening.

Veel ouders en leerlingen zijn geïnteresseerd in de ondersteuning met software. De programma’s die op school gebruikt worden, zijn Amis en (in mindere mate) Kurzweil. Hieronder vindt u een korte uitleg.

Amis

Veel leerlingen met dyslexie die problemen hebben met het lezen van teksten zijn geholpen met Daisy materiaal. DAISY is een bestandsformaat voor audioboeken; het geluid is als een audiobestand opgeslagen en kan met software afgespeeld worden. De structuur in het audioboek stelt de gebruiker in staat om in het boek te navigeren.

U kunt Amis, een softwarematige  Daisyspeler op uw computer installeren. Met dit programma kunt u met AMIS o.a. gesproken schoolboeken beluisteren, de spreeksnelheid versnellen en vertragen en snel pagina’s of hoofdstukken opzoeken. De software is gratis te downloaden via de site van Dedicon http://www.dedicon.nl

In de meeste bibliotheken kunt u Daisy schijfjes lenen zodat u hiermee kunt experimenteren. Let op: het effect van voorgelezen teksten is het grootst als de leerling tegelijkertijd leest en luistert.

Als de leerling hier baat bij heeft kunt u bij Dedicon http://www.dedicon.nl schoolboeken op daisy-cd bestellen. De praktijk leert dat dit voor boeken met veel tekst het nuttigst is. U kunt bijvoorbeeld beginnen met de boeken voor Nederlands en de talen. Voor de titels van de studieboeken verwijs ik u naar de lijst van van Dijks Boekenhuis. Het materiaal wordt dit jaar nog vergoed. Als u de rekening naar school stuurt, krijgt u het bedrag teruggestort. Let op: dit geldt alleen voor schoolboeken. Ander materiaal is voor uw rekening.

Ook op de site van Aangepast Lezen geeft veel bruikbare informatie over dit onderwerp. https//www.aangepast-lezen.nl

Kurzweil

Er zijn er ook programma’s die gescande teksten kunnen voorlezen.  Kurzweil is hier een bekend voorbeeld van. Het programma is zeer geavanceerd en kan alle digitale teksten voorlezen, welk bestandstype ook wordt gebruikt. Pdf, Word, internet en overige bestanden vormen geen enkel probleem. Het Scan- en Leerstation zet tekst van papier om in een digitale tekst,  zonder dat de lay-out en afbeeldingen van het origineel verloren gaan. Kurzweil is dan ook niet goedkoop.

Op woordniveau is de kwaliteit zeer hoog. Op zinsniveau is dat minder. De computer kan in de accenten en klemtoon nog geen rekening houden met de inhoud van de tekst. Dat neemt niet weg dat het programma voor een aantal leerlingen een grote ondersteuning betekent ook omdat er nog veel meer functies in zitten. Bij Lexima kunt u uitgebreide  informatie over het programma vinden. http://www.lexima.nl/artikelen/productinfo/kurzweil-dyslexiesoftware Ook is het mogelijk om een proefexemplaar aan te vragen: http://www.lexima.nl/artikelen/advies/demoversie-uitproberen

Bij vragen over bovenstaande of over andere hulpmiddelen kunt u altijd contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet,

 

Chris Brugman