Extra lessen

Buiten het normale lesprogramma biedt de school alle leerlingen een aantal waardevolle, extra trainingen.

Plezier in school

Vóór de start van het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen zich via de basisschool opgeven voor een cursus ‘Plezier in school’. Via deze zomercursus maken we aankomende brugklassers vertrouwd met de sociale vaardigheden om beter met anderen om te gaan, zodat ze straks met plezier en zelfvertrouwen naar school gaan.

Studievaardigheden

In het 7de leerjaar krijgen de leerlingen een training studievaardigheden. Daarbij leren ze hoe ze het beste kunnen studeren, plannen en noteren.

Rots en water-training

Brugklassers krijgen ook facultatief het Rots en water-programma aangeboden. Dit is een trainingsprogramma gericht op het vergroten van de weerbaarheid. Binnen thema’s als solidariteit, innerlijke kracht en richting wordt de leerlingen diverse fysieke, mentale en sociale vaardigheden bijgebracht.

Faalangsttraining

Eindexamenkandidaten die onder druk niet optimaal presteren, kunnen in het laatste jaar een faalangsttraining volgen. Deze training biedt meer zelfvertrouwen, wat in veel gevallen een positieve invloed heeft op de examenresultaten.