Intern ondersteuningsteam

Voor leerlingen die de school voortijdig dreigen te verlaten als gevolg van sociale of emotionele  problemen, beschikt de school over een intern ondersteuningsteam. Het bestaat uit de ondersteuningscoördinator en de drie teamleiders. Het intern ondersteuningsteam komt wekelijks bijeen.

Voor een goede hulpverlening zijn afspraken gemaakt met leerplicht, GGD, Bureau Jeugd & gezin en de politie. Zij schuiven aan waar nodig. De school beschikt over een privacyreglement om de persoonsgegevens van de leerlingen te beschermen.

Schoolondersteuningsplan