Passend onderwijs

Hoe geven wij vorm en inhoud aan het passend onderwijs? Lees dat hier:

Schoolondersteuningsprofiel Adriaan Roland Holstschool

Kijk voor algemene informatie over passend onderwijs op deze website.
Voor passend onderwijs en het verspreide aanbod over de regionale scholen kunt u terecht op deze website.

Let op: het aantal leerlingen dat wij kunnen plaatsen is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De ARH werkt met een leerlingplafond. Ook willen we de klassen niet te groot maken:
Vmbo: maximaal 26 leerlingen (tenzij het surplus voortkomt uit de eigen leerlingpopulatie vanwege doubleren, e.a.). Havo en vwo maximaal 30.