Pestbeleid

Onze school is een veilige en vreedzame school waar we gewend zijn om respectvol met elkaar om te gaan. Toch steekt pesten soms de kop op. Daarom hebben we een pestbeleid dat vooral gericht is op preventie. Elke mentor voert dit beleid in zijn of haar klas uit. In de 7de klas is er elk jaar een ouderavond over dit thema.

Document Pestbeleid downloaden.