Middenbouw

Menskundige ontwikkeling

Op onze vrijeschool voor voortgezet onderwijs maken we onderscheid tussen leerlingen in de klassen zeven en acht én klassen negen tot en met twaalf.

De leerlingen in klassen zeven en acht zijn gezien hun ontwikkeling prepubers. Hun lichamelijke ontwikkeling vraagt van hen veel energie en maakt deze groep leerlingen kwetsbaar. Daarnaast reageren deze leerlingen vanuit hun gevoel van behagen en onbehagen, van stom, saai en te gek. De leerlingen van klas zeven en acht zijn zich nog niet volledig bewust van waar ze mee bezig zijn, ze hebben moeite om verantwoording te nemen voor hun gedrag: “Ja, maar híj dan……” en drijven op de sfeer van de klas. Deze leerlingen kunnen nog niet vertrouwen op de stem van hun eigen ik en bewegen zich onzeker in de groep. Ze zijn nog onvoldoende weerbaar tegen groepsnormen, zijn gevoelig voor stemmingen, waardoor de sfeer in de klas kan omslaan.

Deze leeftijdsgroep vraagt een specifieke pedagogische aanpak

Kun je de zevendeklasser nog gemakkelijk meenemen met speelse aanbieding van de leerstof, de achtsteklasser wordt kritischer en wil echt weten en begrijpen wat hij leert.

Zien we de zevendeklasser nog als een leerling die moet wennen, voor wie het leerproces belangrijker is dan de prestatie, de achtsteklasser is sterker, wil persoonlijke prestaties laten zien, wil vergelijken en daar op worden aangesproken. De achtsteklasser begint zijn eigenheid te ontdekken en wil zijn eigen plekje veroveren in de klas, op school, in de wereld.

Dat geeft ons opvoeders, leraren en ouders, de kans, hierop serieus te reageren door strengere eisen te stellen aan hun gedrag en de kwaliteit van hun werk. Wil je een plek in deze wereld, dan neem je die en dan draag je de consequenties.