Ouderbijdrage

Om kwalitatieve invulling te kunnen geven aan ons vrijeschoolonderwijs behoeven wij structurele additionele inkomsten, zoals de donaties van ouders.

Deze gelden komen ten goede aan onderstaande zaken:

 • De kunstzinnige vakken (KHP) kennen een groepsgrootte van gemiddeld 18 leerlingen.
 • Het vak Euritmie in de 7e en 8e klassen.
 • Doordat wij meer kunstzinnige lessen inroosteren is het verbruik aan materiaal een stuk hoger dan gebruikelijk binnen het onderwijs.
 • Lessen smeden in de 7e en 8e klassen en bijkomend materiaal en faciliteiten.
 • Tuinbouw in de 7e klas.
 • Extra koorlessen vanaf klas 9.
 • Cambridge Engels in het vwo.
 • Wij zijn een kleine school. Dat geeft veiligheid en saamhorigheid. Het maakt tegelijkertijd dat we relatief veel overheadkosten maken om de school draaiende te houden.
 • We bieden in de Tweede Fase alle profielen aan. Om dat mogelijk te maken zijn er bij bepaalde vakken kleine klassen – tot soms minder dan tien leerlingen
 • In de middenbouw zetten we extra docenten in om de brugklassen optimale stevigheid te kunnen bieden.
 • Faalangst-, Rots en Water- en examentraining voor leerlingen.
 • Contributie vereniging van Vrijescholen.

De donatie is uiteraard vrijwillig. U bent tot niets verplicht. Het is wel dringend gewenst, ook al is het een kleine bijdrage.  Waar moet u bij een donatie aan denken? Het is gemakkelijker om de volgende norm te hanteren:

 • De gemiddelde donatie bedraagt € 400,- per schooljaar of € 50,- per maand gedurende 8 maanden (september tot en met april).
 • Is uw financiële draagkracht niet geheel toereikend (bijvoorbeeld een uitkeringssituatie, gescheiden positie zonder additionele inkomsten), draag dan bij naar vermogen (bijvoorbeeld € 10,- tot € 20,- per maand)
 • Is uw financiële draagkracht meer dan toereikend (inkomsten boven modaal), dan zou uw bijdrage (solidair aan hen met minder draagkracht) € 80,- of meer per maand kunnen bedragen.

Onze school maakt vanaf dit schooljaar gebruik van WIS Collect voor de betaling van de Donatie/Ouderbijdrage. U ontvangt een e-mail als u bij ons bekend bent als debiteur van desbetreffende leerling.

U kunt betalen via iDeal, incasso of overboeking.

Van de betaling krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging. De factuur kunt u downloaden in de factuuromgeving en bewaren voor uw eigen administratie.

Een korte film over de werking van WIS Collect vindt u hier.