Werkweken en tekenpreventie

De Adriaan Roland Holstschool (ARH) is een school voor voortgezet onderwijs en biedt mavo, havo en vwo onderwijs aan. De Adriaan Roland Holstschool is een vrijeschool. De brede ontwikkeling en de sociale omgang wordt binnen dit type onderwijs van even groot belang geacht als het behalen van het diploma. Ook wil een vrijeschool het onderwijsaanbod zoveel als haalbaar afstemmen op de ontwikkelingsfase van de leerling.

De werkweken spelen hierin een belangrijke rol omdat in een werkweek de leerlingen elkaar op een andere manier kunnen ontmoeten dan op school. Een werkweek draagt in sterke mate bij aan de sociale ontwikkeling van de leerling. Hierom staan in het curriculum de volgende werkweken/ activiteiten gepland:

Leerjaar Waar heen Doel

1

Kamperen Samenwerken, samen leven

2

Zeilen Het ‘ik’ aan het roer

3

Wandelen in de Ardennen Jezelf tegen komen

4

Stedenreis Berlijn Ontmoeting met cultuur, ontwikkeling en geschiedenis

5

Kunstweek Samen een uiting in kleinkunst realiseren

6

Kunstreis Kunstreis Italië; afscheid van elkaar

Deze werkweken bieden veel ontwikkelkansen maar impliceren ook een risico. Uiteraard worden de risico’s zoveel mogelijk gedekt en wordt dus voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Maar een toenemend gevaar is de ziekte van Lyme welke veroorzaakt wordt door de teek.

Veel activiteiten vinden plaats in de open natuur waardoor het risico op een tekenbeet groot is. De school kan zich niet verantwoordelijk stellen voor tekenbeten en het risico op de ziekte van Lyme tenzij er door de RIVM negatief geadviseerd wordt. Desondanks moeten we er alles aan doen om het risico op de ziekte van Lyme te voorkomen middels goede voorlichting, adequaat handelen bij een tekenbeet en nazorg.

Webinfo
Klik hier voor de website van het RIVM met álle info en voorlichtingsmateriaal
Klik hier om te zien waar de risicogebieden zitten (tekenradar)
Klik hier voor de website van de NVVL