Ziekmelden

Ziekmelding: Vóór 10.00 uur via 072 – 589 72 19. Is er sprake van een besmettelijke ziekte, laat dit dan direct weten.

Dokters-, tandartsbezoek e.d.
: Vooraf melden via 072 – 589 72 19.

Verlofaanvraag

Extra vrij: Wilt u buiten de vakantieperiode verlof vragen voor uw kind? Stuur het aanvraagformulier volledig ingevuld naar de receptie. Download het formulier hier. Uw aanvraag voor meerdaags verlof moet drie weken van tevoren zijn ingediend. Voor verlof van een week of langer geldt een aanvraagperiode van minimaal acht weken. Voor meer informatie, neem contact op via 072 – 589 72 19.

Wanneer een leerling regelmatig te laat komt, verzuimt of langdurig ziek is, dan zijn we verplicht om dat bij de leerplichtambtenaar te melden. Uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Verlof ivm meeloopdagen mbo/hbo of proefstuderen dient u aan te vragen bij de decaan.