Voorlichtingsavonden voor ouders

In januari organiseren we aparte voorlichtingsavonden voor de ouders van eventueel toekomstige leerlingen. Op deze avonden belichten we de gedachte achter het vrijeschoolonderwijs en gaan we dieper in op onze individuele aanpak. Alle veelgestelde vragen over ons onderwijs komen aan bod. U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
De avonden beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), en zijn rond 21.30 uur afgelopen.

Dinsdag 23 januari voor ouders van vrije school onderbouwen.
woensdag 24 januari en donderdag 25 januari voor alle overige ouders.

(zie ook link naar open dag.)