LAATSTE NIEUWS

Corona maatregelen – Update vrijdag 3 april

Voor het laatste nieuws over ons onderwijs in deze corona-periode verwijzen wij u naar de wekelijkse update die ouders en leerlingen via de mail ontvangen.


Telefonische bereikbaarheid en ziekmelden

Gedurende de schoolsluiting i.v.m. corona zijn wij op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 10:00 en 12:00 uur op het algemene nummer: 072 – 589 72 19

Ziekmelden (in het geval uw zoon/dochter door ziekte niet kan deelnemen aan de online lessen) kan via het
volgende nummer: 06 – 2193 6182
Tussen 10:00 en 12:00 uur wordt deze telefoon beantwoord. Daarbuiten kunt u de voicemail inspreken. 


Gezocht: nieuwe rector voor de ARH

Ben jij de rector die met hoofd, hart en handen de leiding neemt op onze school en ons richting geeft bij het vinden en verder ontwikkelen van ieders talenten?
Klik hier voor meer info en de profielschets.


Leren én inspireren

De ARH Bergen is een school voor vwo, havo en vmbo-t. Wij bereiden je voor op de wereld van morgen. Daarom krijg je bij ons naast de normale lesstof ook de nodige sociale, creatieve en culturele ontwikkeling mee. Dat maakt je sterker en zelfbewuster.


De Adriaan Roland Holstschool is een vrijeschool

Dat betekent dat onze docenten hun werkwijze elke dag zoveel mogelijk aanpassen aan elk kind. Zo scheppen ze een klimaat waarin de individuele ontwikkeling optimaal tot z’n recht komt. Op een vrijeschool wordt net zo hard geleerd als op andere scholen. En we stimuleren leerlingen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in de maatschappij.


Meer over onze school

Hier vind je meer info over ARH. Lees onze examenresultaten en wat de onderwijsinspectie van ons vindt. Ook ScholenOpDeKaart en de digitale VO-gids geven mooie beschrijvingen.

Bekijk meer foto’s en filmpjes