Leren én inspireren

De ARH Bergen is een school voor vwo, havo en vmbo-t. Wij bereiden je voor op de wereld van morgen. Daarom krijg je bij ons naast de normale lesstof ook de nodige sociale, creatieve en culturele ontwikkeling mee. Dat maakt je sterker en zelfbewuster.

Ben jij op zoek naar goed voortgezet onderwijs?
Kom dan kennismaken!

Open dag: zaterdag 26 januari 2019, 10:00-13:00 uur
Informatieavonden voor ouders: dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 januari 2019, 19:30-22:00 uur
Proeflesmiddag voor kinderen uit groep 8 (klas 6): woensdag 6 februari 13.30 – 15.30 uur – Meld je hier aan 

Hou me op de hoogte

De Adriaan Roland Holstschool is een vrijeschool

Dat betekent dat onze docenten hun werkwijze elke dag zoveel mogelijk aanpassen aan elk kind. Zo scheppen ze een klimaat waarin de individuele ontwikkeling optimaal tot z’n recht komt. Op een vrijeschool wordt net zo hard geleerd als op andere scholen. En we stimuleren leerlingen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in de maatschappij.

Hier vind je meer info over ARH. Lees onze examenresultaten en wat de onderwijsinspectie van ons vindt. Ook ScholenOpDeKaart en de digitale VO-gids geven mooie beschrijvingen.

Bekijk meer foto’s en filmpjes